Takarítógép, szőnyegtisztítógép kölcsönzés, kárpittisztító gép, ipari porszívó bérlés...

1

Minden egy helyen

Ipari porszívó, extrakciós, hengerkefés szőnyegtisztítógép, kárpittisztító gép, atkaporszívó motoros porolófejjel, vízszívó, súrológép, gőztisztítógép...

2

Nyitvatartásunk:         07-17h, minden nap

Újpesti telephelyünkön takarítógépeink átvehetőek a hét bármelyik napján, előre egyeztetett időpontban.

3

Most van szüksége a gépre?

Kollégánk ki is szállítja a takarítógépet munkanapokon, illetve be is mutatja a használatát. Rendelje meg most: +36-20-3-177-266.

Takarítógép kölcsönzés, bérlés feltételek

Takarítógép bérlés esetén az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • Magánszemélynél és cégek esetében is: az átvevő személyi igazolványa, lakcímkártyája

A gépek használatáról szóbeli tájékoztatást nyújtunk ügyfeleinknek, illetve nyomtatott használati útmutatót biztosítunk. A gépeket a használati útmutatónak megfelelően, az ott közölt célokra, az üzemeltető saját felelősségére lehet használni.

A takarító gépet a bérbevevő köteles megfelelő gondossággal, rendeltetésszerűen használni. Az esetlegesen felmerülő műszaki hibák esetén azonnali értesítést kérünk! A nem rendeltetésszerű vagy szabálytalan üzemeltetésből származó esetleges hibák költségei a bérlőt terhelik! A kölcsönzési időtartam alatt a gép tartozékaiban keletkezett törés, sérülés, alkatrész- vagy tartozékhiány esetén a bérlő köteles azt megtéríteni!

Az igénybevevő takarító gépenként eltérő letéti díjat tartozik fizetni, amely a gép és tartozékainak rendben, hiánytalanul és hibátlanul történő visszaszolgáltatása esetén teljes egészében visszajár.

A gépek kiadásakor csak a kauciót kérjük el előre.

A bérlő a gépet tisztán, használatra alkalmas állapotban köteles visszaszolgáltatni, ellenkező esetben 2500,-Ft-os tisztítási díj kerül felszámításra.

A kölcsönzési időtartamot kérjük pontosan betartani, késedelem esetén telefonos értesítést kérünk! Minden újabb elkezdett idő intervallum esetén a következő időszak díjszabásával számolunk.

Indokolt esetben pld. műszaki hiba esetén cseregépet biztosítunk. Kiszállítással rendelt gép esetében a kiszállási díjat minden esetben így pld. műszaki hiba esetén is ki kell fizetni!

Indokolatlan (pl. nem megfelelő használatból eredő üzemképtelenség esetén) újbóli kiszállás költségei a bérbevevőt terhelik. Ez a kiszállítási díjon felül fizetendő!

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Kivonat a bérleti szerződésünkből:

1. A bérbevevő kijelenti, hogy jelen szerződésben szereplő gépet es annak műszaki paramétereit megismerte, s jelen szerződésben rögzítettek szerint azt bérbe kívánja venni a bérbe adótól az alábbiak szerint.

2. Jelen szerződés meghatározott időre jön létre. Felek kijelentik, hogy a szerződés mindkét fel együttes szándéka szerint meghosszabbítható. Amennyiben a bérbevevő a szerződés lejártával a gépet nem adja vissza a berbeadónak, úgy jelen szerződés automatikusan meghosszabbodik a gép vissza adásának időpontjáig. 

3. A takarító gépeket 4 órára, 8 órára, 1 napra (24 óra), 2 napra (48 óra), illetve több nap időtartamra lehet bérelni.

4. A bérleti díj utólag a gép visszahozatalakor a bérleti időnek megfelelően, a takarítógép hiánytalan, sérülésmentes és tiszta állapota alapján kerül elszámolásra. Az interneten található bérleti árlista szerint értelmezett (www.elittakaritas.hu).

5. Kaució mely Bérbeadónak az átadáskori állapottól való eltérés esetére nyújt biztosítékot. A használat során keletkezett sérülések, ill. hiányos felszereltség esetén a kaució elvész, a sérülés nagyságától függően. Hasonló a helyzet a normálistól eltérő extrém elhasználódás esetén is (kefék, kopó alkatrészek). Bérbeadó aláírásával igazolja, hogy a kauciót aláíráskor átvette. 

6. A kaució a takarítógép hiánytalan, sérülésmentes és tiszta állapotban való visszaszolgáltatásakor teljes mértékben vissza jár. 

7. Amennyiben a fenti takarítógépeket nem tisztítja ki használatuk után akkor 2.500.- Ft + Áfa tisztítási díjat fizet gépenként. 

8. A bérbeadó vállalja hogy a gépet működésre alkalmas állapotban a Bérbe vevő rendelkezésére bocsátja a jelen szerződésben meghatározott időpontra. A bérbeadó a gép átadásakor betanítja a bérbevevőt a gép használatra ės napi karbantartási munkáinak elvégzésére. Ezen napi karbantartási feladatok elmulasztása miatti esetleges meghibásodások kijavítása a bérbevevő kötelezettsége.

9. A bérbevevő vállalja, hogy a gép kezelését a betanitásnak megfelelően, szakszerűen végzi illetve a napi karbantartási feladatokat elvégzi. A bérbevevő tudomásul veszi, hogy az 1. pontban körülírt gép a bérbeadó tulajdonát képezi, annak esetleges es szükségszerű elszállítását nem akadályozhatja meg. Minden ezzel kapcsolatos plusz költség a bérbevevőt terheli.

10. A bérlő és a bérbeadó, a gép kiadásakor együtt ellenörzik a müködését, a bérlő kipróbált működőképes állapotban veszi át a takarítógépet, az esetleges sérüléseket, hiányosságokat együttesen ellenőrzik és a szerződés alján feljegyzik. Használat közben amennyiben a bérlő azt tapasztalja hogy nem megfelelően működik a készülék, ezt köteles haladéktalanul jelezni a bérbeadónak. Utólag ezt nem tudjuk elfogadni. A hibás készülék cseréjét vagy visszavételét a telephelyünkön biztosítjuk.    


Copyright © 2017 Elite 2002 Bt. All rights reserved / Minden jog fenntartva.